• 10 اصطلاح فنی امنیت لینوکس که باید بدانید

    به عنوان یک کاربر و مدیر لینوکس، امنیت رایانه یک مورد ضروری برای شماست. 10 اصطلاح فنی کلیدی که مسیر استادی شما در ایمن سازی را مشخص می کنند، اصطلاحات زیر هستند : 3DES : استاندارد رمزگاری دیجیتال سه گانه که همان 3DES نیز خوانده می شود. 3DES یک الگوریتم رمزگذاری بلوکی متقارن است که برای رمزنگاری بکار می رود. ACL : (لیست کنترل دستیابی) یک جدول یا فایل داده که مشخص می کند یک کاربر یا گروه به منبع مشخصی روی یک رایانه یا شبکه دسترسی داشته باشد یا نه. Certificate : گواهی نامه یک هویت دیجیتالی است که

    [Read More...]